PRIVATUMO SĄLYGOS

DUOMENŲ TVARKYMAS

Interneto svetainės www.prike.lt asmens duomenų valdytojas yra bendrovė „UAB PRIKE LT“ (registro kodas 300090278) buveinė: A. Juozapaviciaus 9A-8, LT-09311 Vilnius, tel.: +370 521 047 84, el. paštas: info@prike.lt. Duomenų valdytojas duomenų apsaugos specialiste paskyrė Katrina Klein, kurios asmens duomenys yra: tel.: +372 622 4900, el. paštas: katrina.klein@prike.ee.

Kokie asmens duomenys yra tvarkomi

  • atsižvelgiant į kliento kreipimąsi, prireikus yra tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas.

Kokiu tikslu asmens duomenys yra tvarkomi

Asmens duomenys yra tvarkomi su tikslu suteikti geresnį naudojimo patyrimą ir klientų paklausimams administruoti.

Interneto svetainės naudotojo IP adresas ir kiti tinklo indikatoriai yra tvarkomi interneto svetainės, kaip informacinės erdvės, paslaugoms teikti ir tinklo naudojimo statistikai atlikti.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymas atliekamas su tikslu vykdyti su klientu sudarytą sutartį arba susisiekti su klientu ir vykdyti įstatyme numatytas prievoles. Asmens duomenų tvarkymas atliekamas teisinėms prievolėms vykdyti (pavyzdžiui, administruoti klientų paklausimus).

Subjektai, kuriems asmens duomenys yra perduodami

Asmens duomenys yra perduodami interneto svetainės klientų aptarnavimo skyriui spręsti su klientų aptarnavimu susijusias problemas.

Asmens duomenys gali būti perduoti informacinių technologinių paslaugų teikėjui, jeigu jų reikia interneto svetainės funkcionalumui arba duomenų saugojimo užtikrinimui.

Apsauga ir prieiga prie duomenų

Asmens duomenys yra laikomi Zone.ee serveriuose, kurie yra Europos Sąjungos šalių narių arba prie Europos Sąjungos ekonominės erdvės prisijungusių šalių teritorijoje. Duomenys gali būti perduodami šalims, kurių Europos Komisija duomenų apsaugos lygį yra įvertinusi kaip pakankamą, ir JAV įmonėms, kurios yra prisijungusios prie „Privatumo skydo“ (Privacy Shield) politikos.

Prieigą prie asmens duomenų turi interneto svetainės darbuotojai, kurie su asmens duomenimis gali susipažinti spręsdami su interneto svetainės naudojimu susijusius techninius klausimus ir teikti klientų aptarnavimo paslaugas.

Interneto svetainė taiko reikiamas fizines, organizacines ir informacinių technologijų apsaugos priemones su tikslu saugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo arba neteisėtos prieigos ir paviešinimo.

Asmens duomenų įgaliotiems interneto svetainės darbuotojams (pavyzdžiui, susijusiems su duomenų saugojimu) perdavimas vyksta su interneto svetainės ir įgaliotais darbuotojais sudarytų sutarčių pagrindu. Tvarkydami asmens duomenis įgalioti darbuotojai privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones.

Susipažinimas su savo asmens duomenimis ir jų pataisymas

Norėdami susipažinti su asmens duomenimis kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Sutikimo atsiėmimas

Jeigu asmens duomenys yra tvarkomi kliento sutikimo pagrindu, klientas turi teisę atsiimti sutikimą, apie tai pranešdamas klientų aptarnavimo skyriui el. paštu.

Saugojimas

Interneto svetainė analizės tikslu saugo sukauptus statistinius duomenis ne ilgiau nei trejus metus.

Su vartotojų ginčais susiję asmens duomenys yra saugojami tol, kol reikalavimas bus patenkintas arba iki senaties termino pabaigos.

Pašalinimas

Norėdami ištrinti asmens duomenis, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu. Prašymas dėl duomenų ištrynimo peržiūrimas ne vėliau kaip per mėnesį ir patikslinamas duomenų ištrynimo laikotarpis.

Perkėlimas

Į el. paštu pateiktą prašymą dėl duomenų perkėlimo atsakoma ne vėliau kaip per mėnesį. Klientų aptarnavimo skyrius nustato asmens tapatybę ir praneša apie perkeliamus asmens duomenis.

Tiesioginės rinkodaros pranešimai

El. pašto adresas ir telefono numeris yra naudojamas tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti (jeigu klientas yra davęs atitinkamą sutikimą). Jeigu klientas nepageidauja gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, jis gali pasirinkti el. laiško apačioje esančią nuorodą arba susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi.

Jeigu asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (profiliavimas), klientas, pateikdamas pranešimą klientų aptarnavimo skyriui, turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti tiek pradiniam, tiek ir tolesniam duomenų tvarkymui, taip pat ir su tiesiogine rinkodara susijusiai profilio analizei.

Ginčų sprendimas

Su asmens duomenų apsauga susiję ginčai yra sprendžiami tarpininkaujant klientų aptarnavimo skyriui (+370 521 047 84info@prike.lt). Priežiūros organizacija: Lietuvos duomenų apsaugos inspekcija (ada@ada.lt).

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMO PRINCIPAI

Kas yra slapukai ir kaip jie veikia?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią bendrovės „UAB PRIKE LT“ interneto svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje su tikslu pagerinti Jūsų patirtį naršant interneto svetainėje, įvertinti turinio naudojimą ir palaikyti mūsų teikiamų paslaugų rinkodarą. Slapukai yra svarbūs, kad mūsų interneto svetainę būtų paprasta ir patogu naudoti, stebėti interneto svetainės apsilankymų statistiką ir pasiūlyti Jums geresnes paslaugas.

Kokius slapukus mes naudojame?

Mes naudojame pirmųjų ir trečiųjų šalių slapukus, kurie gali būti seanso arba nuolatiniai slapukai. Laikini arba seanso slapukai yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ir išnyksta Jums išėjus iš konkrečios interneto svetainės arba užvėrus naršyklę. Laikini slapukai paprastai yra naudojami tam, kad kompiuterio naudotojas patogiau naudotųsi interneto naršykle. Nuolatiniai slapukai yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ir užvėrus naršyklę, o prieigą prie jų turi ir juos naudoti gali tik konkretaus slapuko savininkai. Nuolatiniai slapukai Jūsų kompiuteryje gali likti dienoms, mėnesiams arba metams, priklausomai nuo slapukų savininkų nustatyto laikotarpio. Pirmosios šalies slapukai yra mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda išsaugoti informaciją, kuri yra iš naujo panaudojama Jums apsilankius interneto svetainėje. Interneto svetainėje www.prike.lt nuolatinius slapukus naudojame nustatyti interneto lankytojų kalbos parinktis su tikslu užtikrinti patogesnį svetainės naudojimą ateityje. Trečiųjų šalių slapukai yra sukurti trečiųjų šalių; juos mes naudojame analizės tikslais. Slapukai padeda užtikrinti geresnę prieigą prie mūsų interneto svetainės ir analizuoja naudotojo profilį, kad galėtume suteikti geriausiai tinkamas paslaugas. Gautą informaciją naudojame interneto funkcionalumo ataskaitoms parengti ir interneto svetainės veiksmingumui užtikrinti. Toliau yra nurodyti duomenys, kaip ir kokius slapukus mes interneto svetainėje naudojame norėdami praturtinti Jūsų, kaip vartotojo patyrimą, ir nurodomos nuorodos, kurios padės Jums nuspręsti, ar norite leisti minėtus slapukus naudoti.

Kaip ištrinti slapukus arba blokuoti jų įdiegimą?

Prireikus galite blokuoti arba ištrinti išsaugotus slapukus arba atsiimti sutikimą dėl slapukų išsaugojimo Jūsų kompiuteryje arba įrenginyje. Priklausomai nuo interneto svetainės, toliau rasite nuorodas, kaip pasirinkti dažniausiai naudojamų interneto naršyklių slapukų ir saugos nustatymus.

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Kas atitiks užblokavus arba ištrynus slapukus?

Kai kuriais atvejais slapukų išsaugojimo blokavimas arba išsaugotų slapukų ištrynimas gali apriboti tam tikrų interneto svetainės www.prike.lt funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Ar slapukų naudojimo principus galima pakeisti?

Šie slapukų naudojimo principai gali būti pakeisti tuo atveju, jeigu įsigaliotų teisės aktų arba kitų taisyklių svarbūs pakeitimai, tiesiogiai susiję su slapukų įrašymo arba naudojimo sąlygomis. Apie slapukų naudojimo principų pakeitimus bus pranešta mūsų interneto svetainėje atskiru pranešimu.

Dėmesio! Tai alkoholis. Alkoholis gali pakenkti jūsų sveikatai.